JAVNI POZIV: Radovi na revitalizaciji rekreacijskog područja Buna

Predstavništvo strane humanitarne organizacije Čovjek u nevolji/People in Need u Bosni i Hercegovini unutar projekta Mostar – Prostori koji pokreću, poziva sve zainteresirane ponuđače da iskažu interes za radove na revitalizaciji rekreacijskog područja Buna, Mostar, Bosna i Hercegovina.

S obzirom na činjenicu da su Mostarci i Mostarke u okviru ovog prjekta iskazali želju da rekreacijsko područje Bune bude obnovljeno, pokrenuta je inicijativa, i u narednom periodu građani će moći uživati u novom ruhu ovog prostora.

U formi Obavještenja o tenderu, nalazi se Aneks 1 – Preliminarni predmjer radova, koji ukazuje na očekivani obim radova. Konačan predmjer radova uključujući tehničke crteže i drugu relevantnu projektnu dokumentaciju, biće dostavljen zainteresovanim ponuđačima tokom obavezne posjete gradilištu (vrijeme i lokacija će biti dostavljena registrovanim ponuđačima prije posjete), koja će se održati na lokaciji projekta. Datum će se objaviti naknadno.

Svi ponuđači zainteresovani za obaveznu posjetu na licu mjesta dužni su dostaviti naziv kompanije i ime(n) svojih prisutnih predstavnika koji će prisustvovati PIN-ovoj nabavci na sastanku na procurement.bih@peopleinneed.net do 21.04.2023.

Za građevinske radove: poslati predmjer radova sa popunjenim cijenama – jednu digitalnu verziju u excel formatu na usb sticku i drugu fizičku verziju u PDF formatu/ispis – u slučaju neslaganja između ove dvije verzije, u obzir će se uzimati fizička PDF/ispis verzija.

Dokumentacija za prijavu na javni natječaj sa detaljnim uputama za ponuđače i obrascima koje ponuđači trebaju ispuniti može se dobiti na zahtjev putem e-maila procurement.bih@peopleinneed.net. Dokumentacija treba biti dostavljena prema obrascima za prijavu na javni natječaj i dostavljenim uputstvima.

Zapečaćene ponude potrebno je dostaviti PIN-u ili poslati preporučenom poštom da stignu u ured PIN-a prije roka zatvaranja javnog poziva u srijedu, 24.5.2023.godine u 12:00 sati na adresu: People In Need Mostar (PIN), Maršala Tita 95, 2. sprat, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina.

Ponude pristigle nakon roka zatvaranja javnog poziva neće se razmatrati.

Pogledajte više detalja u vezi javnog poziva u dokumentu ispod:

Povezani dokumenti:

Aneks 1: Preliminarni predjmjer radova Excel dokument

Anekst 1: Preliminarni predmjer radova PDF doukment

Kriteriji za tehničku evaluaciju

Leave a comment