LAB ZA INICIJATIVE I AKTIVNOSTI U ZAJEDNICI: Pregršt ideja za rješenje problema u Mostaru

Sesija “Labaratorij za inicijative i aktivnosti u zajednici” održan je danas u Mostaru. Cilj je bio obučiti građane i građanke, koji su iskazali interes za cross-community grantove u okviru projekta Mostar – Prostori koji pokreću, kako da osmisle i napišu projektne aplikacije.

Više od 20 građana i građanki predočili su projektne ideje u koje bi željeli uložiti novčana sredstva, a u svrhu poboljšanja uvjeta života svih stanovnika našeg grada.

Neke od ideja bile su izgradnje skejt parka, rekonstrukcije određenih ustanova, provođenje ekoloških i kulturnih aktivnosti, ali i aktivnosti koje se odnose na rad sa djecom s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

Prisutni su razgovarali o tome kako se upravlja projektnim ciklusom, kako izgleda struktura projekta, te na koji način mogu napraviti budžet u cilju izrade što je moguće boljih aplikacija. Predavač je bio stručnjak Elvir Đuliman sa dugogodišnjim iskustvom u NVO.

Fotograf: PIN BiH

Labaratorij za inicijative i aktivnosti u zajednici je 4-sedmični program, u okviru kojeg će učesnici imati priliku da se upoznaju sa javnim prostorima grada Mostara.

Prve dvije sedmice programa uključuju seriju predavanja, diskusija, šetnji i posjeta javnim prostorima grada Mostara, kako bi učesnici stekli uvid u inicijative u zajednici i način na koji se osmišljavaju projekti.

Druge dvije sedmice su posvećene praktičnom radu. Potom će učesnici imati priliku da započnu rad na svojim projektnim prijedlozima, te će imati pomoć mentora, kako bi što bolje razvili i osmislili svoje ideje.

Nakon izrade projektnih ideja svi učesnici će imati priliku aplicirati za dodjelu grant sredstava za realizaciju njihove ideje. Javni poziv će biti naknadno objavljen na stranici projekta Mostar.

Leave a comment