JAVNI POZIV ZA JAVNE PROSTORE U ZATVORENOM: Preliminarna lista 13 kandidata

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za poboljšanje uvjeta u javnim prostorima u zatvorenom zatvoren je 9. 9. 2022, a odnosio se na intervencije koje će unaprijediti javne prostore u zatvorenom na području grada Mostara i doprinijeti kvalitetnijem građanskom, kulturnom i ekonomskom životu u gradu. Broj zaprimljenih aplikacija premašio je očekivanja, pa je proces evaluacije produžen u odnosu na prvobitni plan.

U okviru javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za poboljšanje uvjeta u javnim prostorima u zatvorenom, prema broju osvojenih bodova i trenutno raspoloživom budžetu za FAZU broj 2, kvalificirali su se sljedeći aplikanti:

 1. JU Centar za kulturu
 2. Lutkarsko kazalište Mostar
 3. Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar
 4. JKU Muzički centar Pavarotti
 5. Ustanova “Centar za socijalni rad grada Mostara”
 6. JU Kulturni centar Mostar sjever
 7. Udruga za Down sindrom Mostar
 8. JU Muzej Hercegovine Mostar
 9. JU Narodno pozorište
 10. JU Dječiji dom Mostar
 11. Pozorište lutaka u Mostaru
 12. Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama “Vedri osmijeh” Mostar
 13. Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača

Sukladno Smjernicama javnog poziva za javne prostore u zatvorenom, od svih gore navedenih aplikanata zatražena je dodatna dokumentacija iz Priloga 7 navedenih Smjernica, koju trebaju dostaviti do petka, 21. 10. 2022. godine.

Pristiglu dokumentaciju će evaluirati Komisija za ocjenjivanje sastavljena od osoblja organizacije People In Need (PIN) i partnera u konzorciju, po potrebi uz podršku vanjskih stručnjaka.

U slučaju neispunjavanja traženih zahtjeva u okviru ove faze javnog poziva, komisija može diskvalificirati aplikanta i dati prednost sljedećem po broju osvojenih bodova i shodno raspoloživom budžetu

Finalna lista budućih korisnika bespovratnih sredstava će biti objavljena na projektnoj web-stranici u narednim sjedmicama.

4 komentara

 • Kenan

  Dobro sam upućen u vaše smjernice i kriteriji za javni poziv i vaše bodovanje nego mi nije jasno vi sami koji ste rekli da će prednost imati ustanove koje imaju najviše volontera ,a ovdje koliko vidim većina je budžetskih korisnika i zato vas pitam na osnovu čega oni imaju prednost od nas koji se sami financiramo .

  • Admin

   Poštovani Kenane,

   Hvala na objašnjenju.
   U navedenim smjernicama se nalazi tko su prihvatljivi aplikanti i u poglavlju “4.2. Kriteriji evaluacije” u dijelu “4. Budžet i troškovna učinkovitost” pod “Budžet” je navedeno da uz druga dva pitanja kriterija sveukupno iznosi 10 bodova od mogućih 100 bodova. Samim time ne može se dati prednost na osnovu uključenost volontera nego je jedan od kriterija. Na info sesijama je se spomenulo da će se dodatno nagraditi angažman volontera, a ne da će se dati prednost onim aplikantima koji imaju najveći broj volontera.
   Žao nam je ako ste se aplicirali, a niste prošli u drugu fazu. Pozivamo Vas da pratite naše aktivnosti i pozive jer će zasigurno biti još prilika u kojima možete sudjelovati i uvijek nam se možete obratiti putem emaila info@prostorikojipokrecu.ba.

   Lijep pozdrav!

Leave a comment