Najčešća pitanja i odgovori o grantu “Grad za sve – građanske akcije”

FAQ – Javni poziv grantova “Grad za sve – građanske akcije”

Projekt Mostar – Prostori koji pokreću su objavili javni poziv za grantove “Grad za sve – građanske akcije”. Sve detalje o smjernicama, obrascima i prijavi pogledajte ovdje.

U nastavku pogledajte najčešća pitanja i odgovori o javnom pozivu “Grad za sve – građanske akcije”:

Koji je cilj javnog poziva Grad za sve – građanske akcije?

Koje vrste aktivnosti će biti podržane?

Koji projekti/događaji nisu podobni za ovu grant-šemu?

Da li postoji ograničenje finansiranja i koliki je ukupan budžet za ovaj program?

Da li se očekuje sufinansiranje od strane korisnika bespovratnih sredstava?

Gdje se mogu održavati predviđene aktivnosti?

Ko može podnijeti zahtjev za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava?

Koji su troškovi prihvatljivi u sklopu dodjele bespovratnih finansijskih sredstava?

Koje dokumente treba da sadrži zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava?

Na koji način se dostavlja zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava i koje kriterije mora zadovoljiti?

Kada i pod kojim uslovima podnosilac zahtjeva može biti diskvalifikovan?

Ko i na koji način vrši evaluaciju projektnih prijedloga?

Da li se pruža tehnička podrška/konsultacije aplikantima pri izradi projektnih prijedloga?

Na koji način se vrši isplata bespovratnih sredstava i koje su obaveze korisnika?

U slučaju pitanja ili nejasnoća kako se može kontaktirati PIN?

Leave a comment