Pitanja i odgovori “Grad za sve – građanske akcije” od zainteresiranih aplikanata

Nevladina organizacija People In Need (PIN) kao nosilac projekta “Mostar – Prostori koji pokreću”, zajedno sa partnerskim organizacijama Everyday Peace IndicatorsOmladinski Kulturni Centar AbraševićUdruženje Agencija lokalne demokratije iz Mostara i Udruženje građana Nešto Više, u okviru navedenog projekta je objavila javni poziv za dodjelu grantova “Grad za sve – građanske akcije”.

U nastavku se nalaze zaprimljena pitanja koja su dostavili zainteresirani aplikanti do 23.06.2023. godine koji je naveden u Smjernicama za javni poziv “Grad za sve – građanske akcije” i odgovori na navedena pitanja.

Smjernice za ovu grant-šemu u članu 2.1 Prihvatljivost projektnih prijedloga/Kriteriji prihvatljivosti kandidata definišu koje uslove moraju zadovoljiti podnosioci zahtjeva za ovu Grant-šemu:

 1. Organizacija civilnog društva (OCD) ili organizacije (ukoliko apliciraju u partnerstvu) registrirane prema zakonodavstvu BiH najmanje godinu dana, sa sjedištem na području Mostara
  1. Pojedinci, neformalne grupe i/ili javne škole se mogu prijaviti isključivo u partnerstvu s OCD-om koji ispunjava gore navedene uslove
  1. Javne ustanove Grada Mostara koje se bave kulturom.

Prednost će imati aplikanti koji još nisu dobili nikakva sredstva iz projekta Mostar – Prostori koji pokreću, osim u slučajevima kada se nositelj projekta prijavljuje sa pojedincima da podrži implementaciju njihovih projektnih ideja.”.

Kako bismo omogućili apliciranje što većeg broja organizacija civilnog društva sa sjedištem na području grada Mostara u okviru ove Grant-šeme, Komisija za evaluaciju će ocjenjivati i projektne prijedloge onih aplikanata i njihovih partnera (ukoliko primjenljivo), čija je organizacija/organizacije (ukolike se radi o partnerstvu) registrovana minimalno godinu dana računajući od početka planirane implementacije projekta. Preduslov je naravno, da su zadovoljeni ostali kriteriji prihvatljivosti projektnog prijedloga i kandidata.

Smjernice ovog granta nisu predvidjele javna preduzeća za dodjelu bespovratnih sredstava. U nastavku pročitajte koji su prihvatljivi kandidati za dodjelu Grant sredstava:

 1. Organizacija civilnog društva (OCD) ili organizacije (ukoliko apliciraju u partnerstvu) registrirane prema zakonodavstvu BiH najmanje godinu dana, sa sjedištem na području Mostara
 2. Pojedinci, neformalne grupe i/ili javne škole se mogu prijaviti isključivo u partnerstvu s OCD-om koji ispunjava gore navedene uslove
 3. Javne ustanove Grada Mostara koje se bave kulturom.

Udruženje može aplicirati samostalno, pri čemu je bitno da je registrovano najmanje 12 mjeseci, računajući od početka implementacije projekta, i da zadovoljava sve ostale kriterije za kandidata koji su navedeni u Smjernicama za ovu Grant šemu.

U aplikacionom obrascu se informacije za partnersku organizaciju i/ili partnerskog pojedinca unose samo ukoliko se aplicira u partnerstvu. U slučaju da organizacija aplicira samostalno, stavke u aplikacionom obrascu koje se odnose na partnersku organizaciju nisu primjenljive i nije ih potrebno popunjavati.

Smjernice za ovu Grant šemu opisuju, između ostalog, da: “Snažno ohrabrujemo i potičemo aplikante da dostave projektne ideje koje unose sadržaj(e) u zajedničke javne prostore Mostara i mjesta susreta, te promoviraju ideju Mostara kao grada za sve njegove građane/ke.”

Pri tome se prvenstveno misli na aktivnosti koje su bliske onima opisanim u članu 1.2 Smjernica, tj. koje unose nematerijalne sadržaje u javne prostore.

Naime, u članu 1.2 Vrste potencijalnih aktivnosti opisane su neke od mogućih aktivnosti za ovu Grant šemu:Primjeri potencijalnih aktivnosti u sklopu Grad za sve – građanske akcije i inicijative u Mostaru sa fokusom na upotrebu zatvorenih javnih prostora i javnih prostora na otvorenom uključuju, ali nisu ograničene na: 

 1. Događaji u zajednici (čišćenje) usmjereni prema uljepšavanju i održavanju javnih prostora, okupljajući građane da rade prema zajedničkom cilju
 2. Ulični festivali i kulturni događaji koji prikazuju lokalnu umjetnost, muziku i hranu, pružajući priliku građanima da komuniciraju i uče jedni od drugih 
 3. Sportski turniri, igre i druge sportske aktivnosti koje uključuju različite zajednice, promoviraju timski rad i prijateljstvo 
 4. Umjetničke izložbe i radionice koje omogućavaju građanima da se izraze i podijele svoja iskustva 
 5. Javne filmske projekcije i pozorišne predstave (s licencom, ukoliko je potrebna) i književni događaji, kako bi potaknuli građane da se okupljaju i zajedno uživaju u kulturnim sadržajima 
 6. Projekti  vrtlarstva u zajednici koji potiču građane na zajednički rad i stvaranje zelenih površina (zajednički vrtovi u lokalnoj zajednici)
 7. Promocija  kulturne raznovrsnosti 
 8. Otvoreni dijalozi i programi kulturne razmjene za poticanje građana iz različitih sredina da razumiju i cijene jedni druge 
 9. Saradnja kulturnih i obrazovnih institucija s neformalnim i formalnim grupama
 10. Kreativni i poduzetnički događaji, druženja i radionice u okviru akcije Grad za sve.”.

Projekti infrastrukture i/ili obnove javnih prostora neće biti podržani ovom grant šemom.

U sklopu javnog poziva “Grad za sve – građanske akcije” javne škole se mogu prijaviti isključivo u partnerstvu s organizacijom civilnog društva registrirane prema zakonodavstvu BiH najmanje godinu dana, sa sjedištem na području Mostara.

Navedene potencijalne aktivnosti moraju biti u skladu sa predloženim aktivnostima koje se nalaze u smjernicama pod naslovom 1.2 Vrsta potencijalnih aktivnosti. To mogu biti, ali nisu ograničene na, aktivnosti poput uličnih festivala i kulturnih događaja, sportskih turnira i igara, umjetničkih izložbi i radionica, događaja čišćenja, filmskih projekcija, itd.

Aktivnosti se mogu održavati samo na javnim površinama na području grada Mostara. Kandidate se potiče na kombiniranje više javnih prostora, na primjer, zatvorenih prostora (poput pozorišta i kulturnih centara) i otvorenih javnih prostora (npr. trgova i parkova).

Javni prostor se odnosi na područja koja su otvorena i dostupna svoj javnosti, bez obzira na njihovu pozadinu, etničku pripadnost, vjeru ili druge lične osobine. Ove prostore održava i vlasništvo su Grada Mostara ili postoje dokazi o jasnom vlasništvu te imaju funkciju javnog prostora, dizajnirani su za korištenje od strane javnosti u razne svrhe, kao što su rekreacija, slobodno vrijeme, kulturne aktivnosti i društvena interakcija. Primjeri javnih prostora uključuju parkove, trotoare odgovarajuće veličine/širine, trgove i javne zgrade, kao što su biblioteke i društveni centri. Javni prostori igraju važnu ulogu u promociji kohezije zajednice i smatraju se temeljnim aspektom okupljanja građana, budući da pružaju mjesto gdje se ljudi mogu okupljati i slobodno sarađivati jedni s drugima.

Snažno ohrabrujemo i potičemo aplikante da dostave projektne ideje koje unose sadržaj(e) u zajedničke javne prostore Mostara i mjesta susreta, te promoviraju ideju Mostara kao grada za sve njegove građane/ke. Pri tome se prvenstveno misli na aktivnosti koje su bliske onima opisanim u članu 1.2 Smjernica, tj. koje unose nematerijalne sadržaje u javne prostore.

Projekti infrastrukture i/ili obnove javnih prostora neće biti podržani ovom grant šemom. Imajući na umu prethodne navode, dokumentacija za prihvatljive vrste projekata ne zahtjeva prilaganje izvoda iz katastra za projektno područje.

Smjernice ovog granta nisu predvidjele privatna preduzeća za dodjelu bespovratnih sredstava. U nastavku pročitajte koji su prihvatljivi kandidati za dodjelu Grant sredstava:

 1. Organizacija civilnog društva (OCD) ili organizacije (ukoliko apliciraju u partnerstvu) registrirane prema zakonodavstvu BiH najmanje godinu dana, sa sjedištem na području Mostara
 2. Pojedinci, neformalne grupe i/ili javne škole se mogu prijaviti isključivo u partnerstvu s OCD-om koji ispunjava gore navedene uslove
 3. Javne ustanove Grada Mostara koje se bave kulturom.

Da, ovaj trošak se smatra opravdanim troškom za osoblje. U smjernicama za ovu Grant šemu navedeno je da su prihvatljivi troškovi stvarni troškovi koje je napravio odabrani primatelj, a koji su:

 • Direktno povezani s ciljevima Grant šeme
 • Troškovi osoblja koji su direktno povezani s implementacijom projekta (plate):
  • Ne više od 30% ukupnog budžeta za troškove osoblja i za nositelja projekta i partnera kada je u pitanju partnerstvo sa pojedincem ili drugom organizacijom
 • Naznačeni u predloženom planu budžeta
 • Nastaju isključivo tokom razdoblja implementacije projekta i nakon potpisivanja Ugovora sa organizacijom People In Need
 • Mogu se identificirati i provjeriti (potkrijepljeno svim računovodstvenim i drugim pratećim dokumentima)
 • Pridržavaju se uslova važećih poreznih i zakonskih propisa
 • Razumni su, opravdani i u skladu sa zahtjevima dobrog finansijskog upravljanja
 • Najam opreme i/ili namještaja (kupnja samo u opravdanim situacijama) ne prelazi 30% ukupnog budžeta projekta i izravno se koristi za postizanje ciljeva projekta.

U dostavljeni plan budžeta bitno je uvrstiti ukupan trošak ugovora o djelu (neto + porezi i doprinosi).

Smjernice ovog granta nisu predvidjele podržavanje javnih ustanova koje se bave pružanjem socijalnih usluga. Kako bi ispunili uslove finansiranja putem grant šeme „Grad za sve – građanske akcije“, podnositelji zahtjeva moraju biti:

 1. Organizacija civilnog društva (OCD) ili organizacije (ukoliko apliciraju u partnerstvu) registrirane prema zakonodavstvu BiH najmanje godinu dana, sa sjedištem na području Mostara
 2. Pojedinci, neformalne grupe i/ili javne škole se mogu prijaviti isključivo u partnerstvu s OCD-om koji ispunjava gore navedene uslove
 3. Javne ustanove Grada Mostara koje se bave kulturom.

Kroz grant šemu „Grad za sve – građanske akcije“ podržat će se cjeloviti projektni prijedlozi kreirani u skladu sa ciljevim ove grant-šeme. Predložene aktivnosti trebaju promovirati zajednički društveni, privredni ili kulturni život u Mostaru i trebaju biti dostupne širokom krugu građana, uključujući mlade i starije osobe, žene, osobe s invaliditetom i marginalizirane grupe. Očekuje se da će projekti poboljšati korištenje javnih prostora kroz različite vrste aktivnosti, što će rezultirati okupljanjem građana oko zajedničkih interesa i društvenih problema. Aktivnosti trebaju okupljati građane svih dobi i pozadina, a mogu biti zabavne, sportske, kulturno-umjetničke ili aktivnosti čišćenja. Cilj je doprinijeti dobrobiti svih građana Mostara.

Javni poziv „Grad za sve – građanske akcije“ podržava projekte čije se aktivnosti odvijaju samo na javnim površinama na području grada Mostara. Kandidate se potiče na kombiniranje više javnih prostora, na primjer, zatvorenih prostora (poput pozorišta i kulturnih centara) i otvorenih javnih prostora (npr. trgova i parkova) u gradu Mostaru.

Rok za predaju aplikacija je u srijedu, 05.07.2023. godine.

Zapratite nas na Facebook-u i Instagram-u.

Leave a comment