Pitanja i odgovori “Grad za sve – građanske akcije” od zainteresiranih aplikanata

Nevladina organizacija People In Need (PIN) kao nosilac projekta “Mostar – Prostori koji pokreću”, zajedno sa partnerskim organizacijama Everyday Peace IndicatorsOmladinski Kulturni Centar AbraševićUdruženje Agencija lokalne demokratije iz Mostara i Udruženje građana Nešto Više, u okviru navedenog projekta je objavila javni poziv za dodjelu grantova “Grad za sve – građanske akcije”.

U nastavku se nalaze zaprimljena pitanja koja su dostavili zainteresirani aplikanti do 23.06.2023. godine koji je naveden u Smjernicama za javni poziv “Grad za sve – građanske akcije” i odgovori na navedena pitanja.

P1: Naša udruga je registrirana prošle godine u septembru, možemo li se prijaviti na vaš natječaj/konkurs?

P2: Da li Javna preduzeća imaju pravo učešća u Javnom pozivu – Grad za sve?

P3: Da li na projekat može aplicirati udruženje/organizacija samostalno ili isključivo u partnerstvu sa nekim?

P4: Da li se u okviru projekta može postavljati mobilijar (npr. ograde, klupe, kante za otpatke, drvene opreme za igru pasa, info table, čišćenje prostora, stavljanje česme)?

P5: Naša osnovna škola želi aplicirati sa projektom na javni poziv “Grad za sve – građanske akcije”. Je li projekat adekvatan za konkurisanje na javnom pozivu ako okvirno obuhvaća sljedeće aktivnosti: 
·        sportske aktivnosti s ciljem promicanja prijateljstva, zajedništva, tolerancije
·        radionice i treninge sa učenicima s ciljem edukacije o vještinama asertivne i nenasilne komunikacije, prevencije različitih oblika vršnjačkog nasilja, jačanju empatije i poštovanja razlličitosti, upoznavanju sa konceptom emocija, upoznavanju sa pojmom konflikta i usvajanju nenasilnih oblika rješavanja konflikta
·        organizaciju javne tribine u domu kulture ?
Prostori predviđeni za planirane aktivnosti su školsko igralište osnovne škole i njene unutrašnje prostorije te prostorije doma kulture sa kojim surađujemo.

P6: Da li je potrebno priložiti uz dokumentaciju i izvod iz katastra za predmetno zemljište?

P7: Da li se privatna privatna poduzeća mogu prijaviti na poziv?

P8: Ukoliko organizacija nema zasposlenih te su svi njeni članovi volonteri, može li se dodatno angažirati osoba putem ugovora o djelu koja bi bila zadužena za provedbu planiranog projekta? Smatrali se ovaj angažman opravdanim troškom za staff?

P9: Da li organizacija civilnog društva može biti nositelj projekta, a partnerska organizacija javna ustanova koja se bavi pružanjem socijalnih usluga?

P10: Projekntim prijedlogom želimo podržati postprodukciju kratkometražnog animiranog filma koji je u završnoj fazi stvaranja. Je li ideja projekta prihvatljiva?

P11: Projektom želimo podržati festival koji se odvija na području BiH. Je li grant podržava ovakav projekat?

Rok za predaju aplikacija je u srijedu, 05.07.2023. godine.

Zapratite nas na Facebook-u i Instagram-u.

Leave a comment