Pitanja i odgovori o grantovima zajedničkog djelovanja OCD i LV

Q&A – Grantovi za zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva (OCD) i lokalnih vlasti (LV)


U nastavku se nalaze zaprimljena pitanja koja su dostavili zainteresirani aplikanti do roka navedenog u Smjernicama za ovaj javni poziv i odgovori na navedena pitanja.


Aplikanti su pitanja u vezi s pravilima prihvatljivosti, informacijama koje je potrebno navesti u obrascu prijave ili problemima na koje naiđu kod popunjavanja obrasca prijave mogli postaviti putem e pošte: info@prostorikojipokrecu.ba do utorka 31.01.2023.

Prema Smjernicama za dodjelu bespovratnih sredstava (Grantovi za zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva (OCD) i lokalnih vlasti (LV), poglavlje 3 – Postupak podnošenja, aplikant prilikom prijave podnosi paket koji mora sadržavati:

  1. Obrazac prijave
  2. Budžet
  3. Izjavu u ispunjavanju uslova
  4. Pismo podrške odjela/institucije/službe Grada Mostara za podnosioca zahtjeva
  5. Biografija voditelja projekta/voditelja organizacije koja je nositelj konzorcija
  6. Registracijski akt podnositelja prijave
  7. Finansijska dokumentacija(Potvrda porezne uprave da nema dugovanja, potvrda da nisu u sistemu PDV-a, potvrda o likvidnosti računa, godišnji finansijski bilans za 2022. godinu za sve OCD u konzorciju.)

Ukoliko finansijski bilans za 2022. godinu vaše ili partnerskih organizacija u trenutku predaje paketa prijave nije ovjeren od strane Finansijsko-informatičke agencije, prihvatljiv je bruto bilans potpisan i ovjeren od strane računovodstvene agencije.

S obzirom da je indikativni vremenski okvir za potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 13.03. – 17.03.2023. godine, obavezno je dostavljanje finansijskog bilansa ovjerenog od strane Finansijsko-informatičke agencije organizaciji People In Need (Mostar) prije potpisivanja ugovora, a najkasnije prilikom potpisa.   

Prema Smjernicama za dodjelu bespovratnih sredstava (Grantovi za zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva (OCD) i lokalnih vlasti (LV), poglavlje 2.2. Prihvatljivi troškovi navodi koji su troškovi prihvatljivi, a to su:
• troškovi ljudskih resursa koji ne prelaze 25% ukupnog budžeta;
• naznačeni u predloženom budžetu;
• nastali tokom perioda provedbe projekta
• koji se mogu utvrditi i provjeriti (odnosno, koji su potkrijepljeni računovodstvenim i drugim popratnim dokumentima);
• u skladu su sa zahtjevima važećih poreznih i zakonskih propisa;
• razumni, opravdani i u skladu sa zahtjevima dobrog finansijskog upravljanja.
• troškovi kupovine opreme i/ili namještaja, i operativni troškovi organizacije, koji ne prelaze 10% ukupnog budžeta projekta.

Izdvojili bismo aktivnosti koje mogu biti podržane u sklopu ovog programa:
• aktivnosti uključivog, održivog ekonomskog razvoja, usmjerenog na žene, mlade i marginalizirane grupe
• aktivnosti društvene integracije i uključivanja marginaliziranih grupa u zajednički građanski, kulturni i ekonomski život Mostara
• aktivnosti zelenih rješenja – upravljanje otpadom, zelene urbane površine, recikliranje i cirkularna ekonomija
• javne sigurnosti, uključujući poboljšanje pristupa svih građana javnim prostorima Mostara
• bolje komunikacije između građana i gradskih vlasti Mostara i podrške transparentnom lokalnom upravljanju
• uspostave i promoviranja mehanizama građanske odgovornosti koji građane Mostara približavaju lokalnim vlastima u Mostaru
• drugih sistemskih rješenja za pitanja koja se tiču građana Mostara.
• Ukoliko navedena online kampanja podizanja svijesti javnosti podržava neku od ovih aktivnosti, odnosno svrha joj je promoviranje neke od navedenih aktivnosti, onda je to potrebno detaljno opisati u projektnom prijedlogu.

Nosilac aplikacije može biti isključivo organizacija civilnog društva koja je završila Akademiju za lidere u organizaciji Agencije lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) i koja ispunjava druge kriterije opisane pod 2.1 Kriteriji prihvatljivosti kandidata:

– da su registrovani kao organizacija civilnog društva prema zakonima BiH i imaju finansijski bilans za 2022. (bilans za 2022. treba dostaviti prije potpisivanja ugovora);

da se prijavljuju kao konzorcij kojeg čine:

  1. jedna ili više organizacija civilnog društva iz Mostara koje su učestvovale u obukama u okviru Akademije za lidere
  2. organizacije civilnog društva iz Mostara koje nisu učestvovale u obukama u okviru Akademije za lidere, ali koje su registrovane kao OCD prema zakonima BiH i imaju finansijski bilans za 2022. godinu;
  3. odjel, agencija, ustanova itd. Grada Mostara, kao član konzorcija ( u okviru procesa prijave, biće potrebno pismo podrške).

Listu organizacija civilnog društva koje su uspješno apsolvirale Akademiju za lidere možete pronaći na našoj projektnoj web-stranici i koje možete kontaktirati za potencijalnu suradnju.

Obrazac prijave za ovaj Grant popunjava i potpisuje odgovorno lice ispred organizacije koja je uspješno završila Akademiju za lidere.
To odgovorno lice treba biti ovlašteno za poduzimanje pravno-obavezujućih radnji u ime organizacije koju zastupa odnosno imenovano Rješenjem suda o imenovanju ovlaštene osobe organizacije prijavitelja.
Naravno da projektni tim može odrediti koordinatora projekta, koji ne mora biti istovremeno i odgovorno lice prijavitelja.

Partnerske organizacije konzorcija dužne su dostaviti isključivo finansijski izvještaj za 2022.godinu, dok je organizacija prijavitelja dužna dostaviti kompletnu finansijsku dokumentaciju navedenu u poglavlju 3. Postupak podnošenja zahtjeva (stavka broj 7 u tabeli).

Organizacija civilnog društva koja nije pohađala/završila Akademiju za lidere može biti partner u konzorcijumu koji aplicira za ovaj Grant isključivo na jednom projektu.

Javna ustanova Grada Mostara može isključivo u konzorcijumu sa organizacijom civilnog društva koja je završila Akademiju za lidere i organizacijom civilnog društva koja nije pohađala Akademiju za lidere, učestvovati u projektu kojim se aplicira za ovaj grant, pri čemu podnosilac zahtjeva (nosilac aplikacije) mora biti organizacija civilnog društva koja je uspješno završila Akademiju za lidere.

Javna ustanova Grada Mostara ne može biti korisnik sredstava iz ovog programa dodjele bespovratnih sredstava, ali aktivno učestvuje u projektu koji izrađuje zajedno sa organizacijama civilnog društva u konzorcijumu.

Ohrabrujemo Vas da pregledate listu organizacija civilnog društva koje su uspješno završile Akademiju za lidere, te se nadamo da ćete pronaći partnerske organizacije s kojima možete razviti projektnu ideju i kao konzorcij aplicirati za ovaj Grant.

Listu organizacija civilnog društva koje su uspješno završile Akademiju za lidere možete pronaći na web stranici našeg projekta.

Svi iznosi u planu budžeta treba da se navedu u bruto iznosu:

– koliko se radi o trošku osoblja, onda se navodi bruto iznos (bruto = neto + porezi + doprinosi)

– ukoliko se radi o trošku nabavke / usluge, onda se navodi bruto iznos (iznos koji uključuje PDV tj. iznos sa PDVom).

Poglavlje 2.3 Neprihvatljivi troškovi između ostalog opisuje da su neprihvatljivi troškovi i obaveze, porezi i pristojbe, uključujući PDV, koji su plaćeni i za koje korisnik može tražiti povrat.

Uzimajući u obzir da aplikant ima obavezu da u sklopu aplikacije dostavi potvrdu da se ne nalazi u PDV-sistemu, samim tim aplikant ne može zahtijevati povrat PDV-a, te će mu se dakle odobriti trošak PDVa nastao u projektu, a za kojeg ne može tražiti povrat.

Ukoliko u sklopu projekta nastane trošak PDV-a za kojeg aplikant na neki način može tražiti povrat, onda takav trošak za PDV neće niti odobren i smatrat će se neprihvatljivim troškom (npr. pri nabavci robe iz inostranstva aplikant može tražiti povrat pdv-a plaćenog u inostranstvu, te je takav pdv-trošak u ovom grantu neprihvatljiv, jer aplikant može tražiti njegov povrat u nadležnim službama).

Naravno odobrit će se isključivo prihvatljivi troškovi u skladu sa Smjernicama ovog granta.

Bilo koji trošak financiran od strane drugog donatora se ne može nadoknaditi i smatra se neprihvatljivim.

Sve detalje i dokumentaciju o grantovima za zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva (OCD) i lokalnih vlasti (LV) možete pronaći na našoj web stranici.

Audio snimak sa informativnog sastanka možete poslušati ovdje.

Zapratite nas na Facebook-u i Instagram-u.

Leave a comment