Tri dodatna projekta podržana kroz grant šemu “Grad za sve – građanske akcije”

Cilj ove grant šeme je potaknuti građane/ke, lokalne organizacije civilnog društva, sportske organizacije, kulturne i obrazovne javne ustanove na implementaciju projekata koji će doprinijeti poboljšanju građanskog, društvenog i privrednog života u Mostaru i pokazati tendenciju povećanja broja učesnika/ca u predloženim akcijama. Grant sredstvima bit će podržane inicijative koje okupljaju ljude oko zajedničkih interesa ili društvenih problema.

Kroz grant šemu “Grad za sve – građanske akcije” ranije je podržano je ukupno 7 projektnih prijedloga. No, kako je najavljeno, evaluacijski tim je još jednom pregledao dostavljene aplikacije, te je odlučeno da tri dodatna projektna prijedloga budu podržana.

Ova odluka je donesena na sastanku, koji je održan 22.08.2023. godine, a dodatni dobitnici grant sredstava su:

Aplikanti su navedeni bez posebnog redoslijeda

Cilj ove grant šeme je potaknuti građane/ke, lokalne organizacije civilnog društva, sportske organizacije, kulturne i obrazovne javne ustanove na implementaciju projekata koji će doprinijeti poboljšanju građanskog, društvenog i privrednog života u Mostaru i pokazati tendenciju povećanja broja učesnika/ca u predloženim akcijama. Grant sredstvima bit će podržane inicijative koje okupljaju ljude oko zajedničkih interesa ili društvenih problema.

Podsjećamo, ukupno 45 aplikacija je zaprimljeno tijekom otvorenog javnog poziva. Od toga 10 aplikanata će dobiti grant sredstva vrijedna od 5.000 do 30.000 KM.

Ovo su posljednji izabrani u okviru ove grant šeme “Grad za sve – građanske akcije”.

Zahvaljujemo svim aplikantima koji su aplicirali na javni poziv “Grad za sve – građanske akcije” i za sve aktivnosti pratite nas na Facebook-u i Instagram-u.