People in Need traži usluge turističke agencije za organizaciju medijskih posjeta u okviru Projekta Mostar

People in Need (PiN) traže turističku agenciju koja će osigurati transport, smještaj i pratiti boravak stranih novinara, koji dolaze u medijske posjete Mostaru, a u okviru projekta Mostar – Prostori koji pokreću.

Okvirni ugovor sa fiksnom cijenom bit će sklopljen sa najpovoljnijim ponuđačem na period od 8 (osam) mjeseci. Svrha ovog Ugovora je podrška aktivnosti medijske posjete u smislu dogovaranja detalja o putovanju i smještaju stranih novinara koji posjećuju Mostar do 4 noćenja u periodu od jula 2023. do marta 2024. godine.

Predviđena sredstva za ovu namjenu ne bi trebala prelaziti novčanu sumu od 14.000 EUR.

Projekt Mostar implementira nevladina organizacija People In Need (PIN)  sa partnerskim organizacijama Everyday Peace IndicatorsOmladinski Kulturni Centar AbraševićUdruženje Agencija lokalne demokratije iz Mostara i Udruženje građana Nešto Više. Financijski podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Više informacija pronađite u dokumentima koji slijede:

Leave a comment