Suradnja svih djelova društva je preduslov za zdrav i kvalitetan život u Mostaru

Pričaonicu na temu Treba li tebi javni prostor?, održana je u četvrtak u Mostaru u sklopu projekta „Mostar – Prostori koji pokreću“ u organizaciji Agencije lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar). Ovo je ujedno bio jedan od događaja planiranih kako bismo obilježili „Sedmicu za planet Zemlju“.

Aktivisti i aktivistkinje grada Mostara pokušali su ukazati na činjenicu da javni prostori pripadaju svima, te pozvati građane da aktivno sudjeluju u kreiranju sadržaja i korištenju javnih prostora u cilju poboljšanja kvalitete života u gradu Mostaru.

Pričaonicu Treba li tebi javni prostor

Predsjednica udruženja ForA, Esma Šantić istakla je da je princip djelovanja udruženja identifikacija problema u urbanoj sredini uz interakciju građanki i građana u cilju podizanja svijesti o važnosti kulture u svakodnevnom životu sa akcentom na edukaciju mladih.

Povod pričaonice jeste obilježavanje Dana planete Zemlje u sklopu kojeg organizacije različitim akcijama nastoje skrenuti pažnju na opasnost koja prijeti životu na zemlji zbog porasta globalnog onečišćenja, te osvijestiti građanke i građane o problemu zagađenja okoliša. Ovogodišnji moto Dana planete Zemlje je „Uloži u našu planetu. Šta ćeš ti uraditi?“ čime se stavlja akcenat na potrebu stvaranje partnerstva između lokalne zajednice, privatnog sektora i gradskih i kantonalnih institucija u suočavanju sa klimatskim promjenama.

Suradnja među svim akterima u lokalnoj zajednici, te koordinacija aktivnosti između civilnog društva, privatnog sektora i vlasti je jedini ispravan način za izgradnju zdravog društva i preduslov za kvalitetan život svih građanki i građana grada Mostara, naglasila je Maja Vejzović, menadžerica projekta „Mostar – Prostori koji pokreću“.

Pričaonicu Treba li tebi javni prostor

Bojan Spasojević, magistar floristike i pejzažnog oblikovanja istakao je kako su zelene površine kapitalni dio svake uređene urbane sredine koje svojim funkcijama čine neraskidivu i nadopunjujuću konceptualnu cjelinu sa ostalim građevinskim urbanim elementima.”

Učesnici i učesnice događaja su se složili da je krajnje vrijeme da se zajednički posvetimo zaštiti životne sredine i racionalnom korištenju prirodnih resursa, kao i da Grad Mostar, zajedno sa Ministarstvom trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, pruži sistemsku podršku istraživanju i zaštiti prirode.

Pričaonica je završena sugestijama učesnika i učesnica za poboljšanje stanja javnih prostora u gradu koje će biti upućene Uredu Gradonačelnika Grada Mostara, Odjelu za privredu, komunalne i inspekcijske poslove Gradske uprave Mostar i Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK.

Moderatorica događaja bila je Inga Kotlo, a s građanima i građankama prisutnim na događaju su razgovarali: Oliver Olja Arapović, predsjednik ekološkog Udruženja „Majski Cvijet“, Marin Bago, Udruga za unapređenje kvalitete življenja „FUTURA“, Esma Šantić, predsjednica Udruženje ForA, i Bojan Spasojević, viši stručni saradnik u Gradskoj upravi Mostar, Odjel za privredu, komunalne i inspekcijske poslove.