Obavijest o javnom natječaju za građevinske radove

Predstavništvo strane humanitarne organizacije Čovjek u nevolji/People in Need u Bosni i Hercegovini, poziva sve zainteresirane ponuđače da iskažu interes za učešće u javnim natječajima za uređenje 3 javne površine u Mostaru koji su specificirani u prilogu 1, prilogu 2 i prilogu 3.

Tender je podijeljen u tri lota:

  1. LOT 1 Rekonstrukcija igrališta između dvije zgrade Avenija, Mostar, Bosna i Hercegovina,
  2. LOT 2 Adaptacija velikog parka Zrinjevac, Mostar, Bosna i Hercegovina i
  3. LOT 3 Sanacija Vrela Vrba u Mostaru, Bosna i Hercegovina.

Dokumentacija za prijavu na javni natječaj sa detaljnim uputama za ponuđače i obrascima koje ponuđači moraju ispuniti može se dobiti na zahtjev putem e-maila procurement.bih@peopleinneed.net. Obrasci za prijavu na javni natječaj i uputstva sadržana u dokumentaciji javnog natječaja moraju se striktno poštovati u suprotnom ponuda može biti isključena.

Ukoliko neko od Ponuđača zahtijeva bilo kakvo pojašnjenje u vezi sa javnim natječajem, pitanje može postaviti PIN-u putem e-maila na: procurement.bih@peopleinneed.net. Ukoliko PIN odgovori na pitanje, odgovor će biti kopiran svim ostalim Ponuđačima. Komunikacija će se odvijati isključivo putem elektronske pošte. Kako bi osigurali da PIN može kopirati odgovor svim ponuđačima, svim ponuđačima se savjetuje da pošalju svoje e-mail kontakte na gore navedenu PIN e-mail adresu.

U slučaju da ponuđač ne dostavi PIN-u odgovarajuću e-mail adresu, PIN će kopiju odgovora poslati na bilo koju e-mail adresu dostupnu iz javnih izvora te se time smatra da Ponuđač ne može tvrditi da nije znao/la iste podatke kao i drugi ponuđači.

PIN na pitanja odgovara do petka 17.03.2023 u 12:00 te PIN ne garantuje da će na sva pitanja biti odgovoreno. Ponude za javni natječaj ne treba slati prije isteka roka za pitanja iz prethodne rečenice – ukoliko ponuđač pošalje ponudu prije isteka tog roka ne može tvrditi da nije imao sve informacije kao drugi ponuđači.

Za sve detaljne informacije preuzmite ili pročitajte dokumentaciju ispod:

Leave a comment