Prikupljeno oko 200 prijedloga Mostaraca o javnim prostorima koje treba urediti

Građanke i građani Mostara su na događajima koje je organizirala Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) kroz upitnike ostavili svoje prijedloge potrebnih intervencija i unaprijeđenja javnih prostora na otvorenom, kao i savjete za bolje upravljanje javnim prostorima u gradu.

Pod nazivom “Zamisli javni prostor po svojoj mjeri”, LDA Mostar je organizirala četiri razgovora sa građankama i građanima, u sklopu projekta “Mostar – Prostori koji pokreću“, gde su takođe imali priliku kroz razgovore sa doc. dr. Senadom Demirović Habibija, dip. ing. arhitekture, naučiti kako razmišljati o javnim prostorima i koje metode i alate mogu koristiti prilikom planiranja javnih prostora na otvorenom.

Mostarci žele inkluzivne i zelene prostore

Ukupno je ispunjeno i predato 74 upitnika, na kojima su određene lokacije pomenute 85 puta, a za koje je ukupno dato oko 200 prijedloga, ideja i komentara građanki i građana. Kroz obradu i objedinjavanje upitnika evidentno je da su građanke i građani iskazali najveću potrebu za zelenim površinama (obnova i revitalizacija postojećih, dodavanje novih i redovno održavanje), biciklističkim stazama, adekvatnim pristupom javnim površinama za osobe sa invaliditetom i inkluzivnijim dječijim igralištima.

Prijedlozi građana za unaprijeđenje Mostara

Prikupljeni prijedlozi ići će nadležnima

Tabelu sa prijedlozima prikupljenim na četiri razgovora sa građankama i građanima možete pogledati na poveznici.

Ovim prijedlozima će biti dodati i prikupljeni prijedlozi ostalih partnerskih organizacija na projektu “Mostar – Prostori koji pokreću” i zajedno će biti upućeni prema nadležnim institucijama grada Mostara.

Leave a comment