Razvoj  javnih prostora u Mostaru

U okviru Projekta “Mostar – Prostori koji pokreću“ poboljšavaće se funkcionalnost javnih prostora u Mostaru za dobrobit građana, a vi imate priliku uticati na odluku na kojim prostorima će se intervenisati tokom projekta.

Klikom na ovaj link pristupate anketi i dajete svoj glas prostoru u kojem želite da se izvrši intervencija. .

Istražite tačne lokacije predloženih intervencija.

Možete pregledati kompletnu, tematski organizovanu listu investicija sa menija ispod.

Prostor za odmor

Rekreacija

Dječija igrališta

Pristupačnost

Park za pse

Kultura

Rekonstrukcija

Ozelenjavanje

Za više informacija o grantovina, kriterijima za odabir intervencija i drugim projektnim aktivnostima, pratite nas i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Leave a comment