Oživljavanje demokratije

Oživljavanje demokratije

Selma Žuljević, Agencija lokalne demokratije iz Mostara (LDA Mostar)

Prema Međunarodnom sporazumu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (ICESCR), sporazumu Ujedinjenih nacija kojeg je Bosna i Hercegovina ratificirala 1993. godine, države imaju obavezu pokazati predanost uključivanju građanki i građana u proces donošenja odluka, posvećenost procesu poboljšanja usluga koje stoje na raspolaganju građankama i građanima, te pružiti podršku u ostvarivanju njihovih želja. Nažalost, izazov sa kojim se suočava Bosna i Hercegovina jeste provođenje ove, ali i ostalih, potpisanih i ratificiranih konvencija i protokola koje imaju za cilj poboljšanje upravljanjem lokalnih zajednica i pružanjem usluga građanka i građanima.

S obzirom na kompleksnost samog zadatka, institucijama su potrebni kompetentni i pouzdani partneri koji će im pomoći u kreiranju primjenjivih javnih politika i provedbi mjera od značaja za građanke i građane. U tom procesu, upravo civilno društvo može imati ulogu strateškog partnera.

Kako bi se saradnja između dva sektora ojačala, potrebno je razumjevanje struktura i procesa u institucijama i političkog konteksta unutar kojeg lokalni odjeli i službe djeluju. Također, neophodno je da oba sektora nauče kako sarađivati bez osporavanja pojedinačnih snaga tj. bez osporavanja neovisnosti i fleksibilnosti civilnog društva i formalne, pravne i političke odgovornosti institucija.

Svjesni problema u odnosu između dva sektora, ali i značaja njihove saradnje za građanke i građane Mostara, Agencije lokalne demokratije iz Mostara (LDA Mostar), kroz Projekat Mostar – Prostori koji pokreću, uključuje predstavnike oba sektora u ciklus treninga programa Akademije liderstva (LAP). Akademija liderstva ima za cilj okupiti predstavnike Grada Mostara i civilnog sektora kako bi kroz implementaciju jedinostavnih, ali efektivnih alata i instrumenata participativne demokratije, zajedno kreirali i primjenili rješenja za probleme i izazove sa kojima se suočava grad Mostar.

Efikasnija saradnja između predstavnika lokalnih vlasti i civilnog društva će, pored konkretnih rješenja, za rezultat imati i povećanje građanskog angažmana, veći stepen transparentnosti lokalnih vlasti, značajnije uvažavanje politika koje provode predstavnici lokalnih vlasti, kao i podsticanje konkretnih mehanizama za trajno osiguravanje aktivnog učešća građanki i građana u donošenju odluka.

Leave a comment