Odabrani projekti za zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti

Odabranih deset projekata bavi se zajedničkim rješavanjem problema na nivou zajednice i poboljšanjem kvalitete života šireg spektra građanki i građana Mostara, sa posebnim fokusom na mlade, žene i osobe sa invaliditetom.

Nakon zatvaranja Poziva za zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva (OCD) i lokalnih vlasti (LV), 17. 2. 2023. godine, stručna komisija evaluirala je i ocjenila pristigle projektne prijedloge, te odlučila podržati incijative koje će doprinjeti kvaliteti građanskog, kulturnog i privrednog života u Mostaru na uključiv, rodno osjetljiv i sistemski način.

Uslovi Poziva zahtjevali su da je nositelj projekta učesnik programa izgradnje kapaciteta, u organizaciji Agencije lokalne demokratije iz Mostara (LDA Mostar), te da nositelj projekta uključi organizacije civilnog društva koje nisu učestvovali na pomenutim programima i Grad Mostar. Prema nevedenim kriterijima ukupno 17 udruženja sa područja Mostara kvalificiralo se na navedeni Poziv.

Od 13 pristiglih aplikacija, komisija je odabrala prijedloge sljedećih aplikanata:
Aplikanti su navedeni bez posebnog redoslijeda

  1. Udruga slijepih osoba Županije Hercegovačko-neretavanske Mostar – projekat “Povedi me – osobna asistencija za slijepe osobe”
  2. Udruženje “Žena BiH” – projekat “Aktivno ne pasivno socijalno, socijalno društveno uključivanje žena”
  3. Udruženje žena „Vrba“ – projekat “Otpad nije smeće! – nauči kompostirati”
  4. Udruga „Altruist“ Mostar – projekat “Razvoj i promocija programa ekonomskog jačanja porodica i mladih iz ranjivih kategorija”
  5. Udruženje žena Univerzum – projekat “Jaka i kreativna”
  6. Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ – projekat “Zakon i ja”
  7. UG Naša djeca – Our kids u BiH – projekat “Unapeđenje psihosocijalne podrške za mlade bez roditeljskog staranja”
  8. Udruga za Down sindrom – projekat “Inicijativa za zakonske regulative invalidskih iskaznica”
  9. Udruga paraplegičara i oboljelih od dječije paralize “Marko Ravlić” Mostar – projekat “Doprinos unapređenju kvalitete života osoba sa invaliditetom”
  10. Udruga Vedri osmijeh – projekat “Psiha, tijelo, duša – Kreni!”

Odabrani projekti se bave zajedničkim rješavanjem problema na nivou zajednice i poboljšanjem kvalitete života šireg spektra građanki i građana Mostara, sa posebnim fokusom na mlade, žene i osobe sa invaliditetom.

Kroz ovaj program podrške Vlada Ujedinjenog Kraljevstva uložit će 112.382,19 GBP (Britanskih funti) u incijative civilnog sektora grada Mostara. Navedeni programi realizovat će se do kraja decembra/prosinca 2023. godine, a donator zadržava pravo produžiti trajanje programa.