Grantovi

Tri dodatna projekta podržana kroz grant šemu “Grad za sve – građanske akcije”

Cilj ove grant šeme je potaknuti građane/ke, lokalne organizacije civilnog društva, sportske organizacije, kulturne i obrazovne javne ustanove na implementaciju projekata koji […]

DETALJNO

Odabrani projekti za grant “Grad za sve – građanske akcije”

Nakon zatvaranja Javnog poziva “Grad za sve – građanske akcije”, 05. 07. 2023. godine, stručna komisija evaluirala je i ocjenila pristigle projektne […]

DETALJNO

Pitanja i odgovori “Grad za sve – građanske akcije” od zainteresiranih aplikanata

Nevladina organizacija People In Need (PIN) kao nosilac projekta “Mostar – Prostori koji pokreću”, zajedno sa partnerskim organizacijama Everyday Peace Indicators, Omladinski Kulturni Centar Abrašević, Udruženje Agencija lokalne […]

DETALJNO

Najčešća pitanja i odgovori o grantu “Grad za sve – građanske akcije”

FAQ – Javni poziv grantova “Grad za sve – građanske akcije” Projekt Mostar – Prostori koji pokreću su objavili javni poziv za […]

DETALJNO

Javni poziv “Grad za sve – građanske akcije”

Nevladina organizacija People In Need (PIN) kao nosilac projekta “Mostar – Prostori koji pokreću”, zajedno sa partnerskim organizacijama Everyday Peace Indicators, Omladinski Kulturni Centar Abrašević, Udruženje Agencija lokalne […]

DETALJNO

Prostori koji pokreću financiraju zajedničke projekte civilnog društva i javne uprave u Mostaru

Danas su u Mostaru potpisani ugovori o dodijeli bespovratnih sredstava za deset projekata koji će zajednički sprovoditi organizacije civilnog društva, javne institucije i lokalna samouprava. Grantovi su dodijeljeni u okviru projekta Mostar – Prostori koji pokreću kojeg finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, i direktno podržavaju inicijative koje će se baviti zajedničkim rješavanjem problema na nivou zajednice

DETALJNO

Odabrani projekti za zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti

Odabranih deset projekata bavi se zajedničkim rješavanjem problema na nivou zajednice i poboljšanjem kvalitete života šireg spektra građanki i građana Mostara, sa posebnim fokusom na mlade, žene i osobe sa invaliditetom.

DETALJNO

Pitanja i odgovori o grantovima zajedničkog djelovanja OCD i LV

Q&A – Grantovi za zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva (OCD) i lokalnih vlasti (LV) U nastavku se nalaze zaprimljena pitanja koja su […]

DETALJNO

Snimka info-sastanka o grantovima za zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti

Ukoliko niste mogli biti na sastanku ili želite čuti ponovo informacije i pitanja učesnika, možete poslušati info-sesiju o javnom pozivu za dodijelu grantova namijenjenom za zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva (OCD) i lokalnih vlasti (LV).

DETALJNO

Održana konferencija povodom otvaranja grantova za zajedničke aktivnosti nevladinog sektora i lokalnih vlasti grada Mostara

Međusektorska saradnja osnov za poboljšanje kvalitete života građanki i građana Mostara SINERGIJOM DO PRAVEDNIJEG I PRISTUPAČNIJEG GRADA MOSTARA 16.1.2023. godine, Mostar – […]

DETALJNO